Werken bij Wittebrug Lease?

Bekijk vacatures

Bijna de helft van alle Nederlandse bedrijven (47%) met een wagenpark, gaat het leaseautobeleid binnen de komende twaalf maanden verder vergroenen. 

Niet door het instellen van een (strengere) CO2-grens in de autoregeling, maar door minder diesel, elektrische auto’s en minder kilometers maken.

Het een en ander blijkt uit het jaarlijkse internationale ‘Company Car Benefits Survey’ van consultantbureau Willis Towers Watson.

Vooral diesel moeten het ontgelden in het onderzoek: vorig jaar gaf de helft van de bedrijven nog de voorkeur aan de zelfontbrander, nu is dat 37 procent. De populariteit van LPG/CNG-, hybride- en elektrische auto’s is daarentegen sinds 2015 flink gestegen. In 2015 stelde 56 procent van de bedrijven groene leaseauto’s beschikbaar, dit jaar biedt 76 procent milieuvriendelijke auto’s aan.

Opmerkelijk is dat het stellen van CO2-grenzen in de autoregeling aan het verdwijnen is. In 2015 stelde nog 58 procent van alle bedrijven een emissiegrens in en vorig jaar deed de helft van alle bedrijven (50%) dit. In 2017 is een nieuwe daling zichtbaar; slechts 44 procent van de bedrijven met een leaseautobeleid heeft een emissiegrenswaarde ingesteld.

Conference calls

Daarnaast wordt het aantal reisuren binnen bedrijven verminderd, stelt Willis Towers Watson. Het aantal zakelijke kilometers moet naar beneden onder andere door de kwaliteit van conference calls te verbeteren (15%) en het stimuleren van thuiswerken (9%).

Mary Cloosterman-Hughes, Head of Data Services Benelux bij Willis Towers Watson: “Binnen de Nederlandse leaseautomarkt zien we een voorzichtige verschuiving naar groener rijden. De populariteit van hybride en elektrische bedrijfsauto’s is binnen twee jaar tijd met twintig procent toegenomen. Daarnaast zien we dat steeds minder bedrijven enkel dieselauto’s aanbieden. We verwachten dat steeds meer bedrijven de komende jaren hun leaseautobeleid gaan herzien.”

Het ‘Company Car Benefits Survey’ van Willis Towers Watson werd voor het eerst uitgevoerd in 1984. Het bevat informatie en data over het leaseautobeleid van bedrijven in meer dan 78 landen.