€1.000 cashback óf leasefiets t.w.v. €3.299?

Bekijk actie

Werken bij Wittebrug Lease?

Bekijk vacatures

 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt sinds 2001 eisen aan de wijze waarop Riva Groep, waar Wittebrug Lease onderdeel van uitmaakt, persoonsgegevens verwerkt.

In 2016 is hieraan de meldplicht datalekken toegevoegd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verdere aanscherping en is ingegaan op 25 mei 2018.

Al vanaf december 2017 is Riva Groep bezig met de voorbereidingen voor de AVG. Zo zijn alle verwerkingen van persoonsgegevens in kaart gebracht en zijn het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid aangescherpt. In onze nieuwe privacyverklaring geven wij informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel wij die verwerken en wat uw rechten zijn. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als vaste berijder van een leaseauto kunt deze - na aanmaak van een account - inzien op onze “Mobiele website”. Wagenparkbeheerders kunnen in de “Rapportage Online” zien welke persoonsgegevens we hebben vastgelegd.

Vanuit onze labels Wittebrug Lease (zakelijke lease) en IKRIJ.NL (private lease) hebben wij u hierover vorige maand een mail gestuurd met informatie. Immers, wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en houden ons uiteraard aan de wet- en regelgeving.

Dit betekent onder meer dat wij:

  • alleen persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van onze mobiliteitsdienstverlening
  • alleen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen voor zover dat voor uitvoering van de lease- of huurovereenkomst nodig is; denk hierbij aan verzekeraar, hulpdienstverlener, mobiliteitspasleverancier
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen waarmee de beveiliging van persoonsgegevens optimaal gewaarborgd is
  • persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening 

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen op 0800-4574565 of een mail sturen naar: privacy@rivagroep.nl. Onze privacyverklaring vindt u hier op onze website.

Tip: met de KopieID app kunt u een kopie van uw rijbewijs maken waar de identiteitsgegevens die niet verwerkt mogen worden zijn doorgestreept. Ook kunt u met deze app een watermerk plaatsen waarin het doel en de datum van de kopie staan. Komt de kopie in handen van kwaadwillenden terecht, bijvoorbeeld door een hack, dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen. U kunt de KopieID app downloaden in de Apple Store, Google Play Store of Microsoft Store.