Werken bij Wittebrug Lease?

Bekijk vacatures

Wij bieden al onze klanten de mogelijkheid om de CO2 uitstoot van hun auto’s te compenseren door te investeren in klimaatprojecten.

Naast het feit dat wij trachten onze eigen CO2 uitstoot terug te brengen hebben wij uiteraard ook de CO2 uitstoot van onze eigen auto’s ook gecompenseerd. Ten opzichte van 2017 hebben wij 10,18 ton minder CO2 uitgestoten met onze eigen auto's. Over 2018 hebben wij daardoor 72,48 ton CO2 gecompenseerd. 

Compensatie vindt plaats door de speciaal geselecteerde duurzame energieprojecten van Climate Neutral Group. Met deze projecten wordt elders CO2-uitstoot teruggebracht.
Wij selecteren onze projecten altijd op de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. Ontwikkelingen zoals: werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, stimulering van de eigen economie en lokale milieuverbeteringen.

De CO2-compensatie loopt volledig automatisch via de tankpas. Voor iedere getankte liter brandstof wordt de uitstoot direct tijdens het tanken berekend. De kosten van compensatie - ongeveer 2,5 cent per liter - worden dan meegenomen op de factuur van de tankpas. Op onze website van u hier meer informatie.