Skip to the main content

Veelgestelde Vragen

4 resultaten
Vervangende auto

Wij adviseren je de vervangende auto na afloop van de huurperiode volgetankt in te leveren en daarvan melding te maken bij het inleveren bij de reparateur of de verhuurder. Indien de auto niet volgetankt wordt ingeleverd worden er in de meeste gevallen tankkosten in rekening gebracht door de verhuurder. Indien je een brandstofpas hebt kun je de brandstof van de vervangende auto gewoon met jouw brandstofpas afrekenen. Geef bij het afrekenen aan dat het om een tankbeurt gaat van een vervangende auto.

Na het gereed melden van uw eigen auto door de reparateur dien je de vervangende auto weer om te wisselen. Als je te laat omwisselt zullen de extra kosten van de vervangende auto voor rekening van je werkgever komen.

Wittebrug Lease kent twee regelingen: “na 24 uur” na 72 uur voor IKRIJ of “per direct”. Is er vervangend vervoer in het contract opgenomen “na 24 uur” dan zullen de kosten voor de vervangende auto aan je werkgever worden doorbelast indien de reparatie binnen 1 dag heeft plaats gevonden. Heeft de reparatie langer in beslag genomen dan komen alle huurkosten voor rekening van Wittebrug Lease. Is er vervangend vervoer in het contract opgenomen “per direct” dan komen de kosten voor de vervangende auto geheel voor rekening van Wittebrug Lease.

Dat kan indien in de leaseovereenkomst een vervangend vervoer regeling is opgenomen. Indien er geen regeling is opgenomen en je gebruik maakt van een vervangende auto dan zullen de kosten worden doorbelast. Wij raden je aan vooraf na te vragen of je kunt beschikken over een vervangende auto bij jouw werkgever of bij onze afdeling Techniek via onderhoud@wittebruglease.nl of 070-3429494.