Skip to the main content

Veelgestelde Vragen

117 resultaten
Hulpverlening bij pech of schade

In geval van schade waardoor de auto niet meer kan rijden, ondersteunen wij je met de volgende hulpverlening:

 • Professionele ondersteuning/hulpverlening door de Wittebrug Lease Hulpdienst, uitgevoerd door de Eurocross Assistance.
 • Berging en transport van de auto naar Nederland.
 • Vervoer naar huis van de inzittenden op basis van openbaar vervoer 2e klasse.

In geval van pech door een technisch mankement ondersteunen wij je met de volgende hulpverlening:

 • Professionele ondersteuning/hulpverlening door de Wittebrug Lease Hulpdienst, uitgevoerd door de Eurocross Assistance.
 • Reparatie van de auto in het buitenland door de hulpverlener of een lokale reparateur.
 • Berging en transport van de auto naar Nederland indien de auto niet binnen redelijke termijn ter plaatse gerepareerd kan worden.
 • Vervoer naar huis van de inzittenden op basis van openbaar vervoer 2e klasse indien de auto niet meer rijdbaar is.
 • Vervangend vervoer kan in sommige gevallen via de mobiliteitsservice van de importeur van het merk auto worden verstrekt. Meer informatie hierover vind je in de Service & Garantie documentatie van de auto of op de internetsite van de importeur of fabrikant.

Bij pech kun je tijdens onze openingstijden contact opnemen met de afdeling Techniek op nummer 070-3429494. Buiten onze openingstijden kun je contact opnemen met de Wittebrug Lease Hulpdienst op telefoonnummer 070-3906061. Onze Hulpdienst is 24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar.

Schade en diefstal

Wanneer een onbekend gebleven motorrijtuig schade veroorzaakt aan jouw auto, terwijl jouw auto geparkeerd staat, kan de schade in aanmerking komen voor een claim bij het Waarborgfonds. Een claim bij het Waarborgfonds wordt in behandeling genomen als:

 • er aangifte bij de Politie is gedaan;
 • er getuigenverklaringen overlegd kunnen worden, dat de schade is ontstaan door een ander gemotoriseerd voertuig, terwijl de auto geparkeerd stond;
 • een schadeaangifteformulier volledig is ingevuld.

Het Eigen Risico is een eigen bijdrage in de schadekosten. In geval van een verhaalbare schade wordt het Eigen Risico verhaald op de tegenpartij. Indien de schade wordt vergoed door het Waarborgfonds Motorrijtuigen betaalt Wittebrug Lease het Eigen Risico.

Tijdens onze openingstijden kan je bellen met de afdeling Techniek van Wittebrug Lease op nummer 070-3429494. Buiten onze openingstijden bel je met de Wittebrug Lease Hulpdienst op 070-3906061. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. In geval van een aanrijding met een tegenpartij dien je samen een schadeaangifteformulier in te vullen. Maak als dat mogelijk is foto’s van de situatie. Dit verhoogt de kans op het verhalen van de schade op een aansprakelijke tegenpartij. Mocht het nodig zijn dan regelen wij een vervangende auto.

Schade aan de auto dient hersteld te worden bij schadebedrijven waar Wittebrug Lease een samenwerkingsovereenkomst mee heeft gesloten. De auto dient in overleg met een medewerker van onze afdeling Techniek ter reparatie bij de aangewezen reparateur voor herstel aangeboden te worden. Het schadebedrijf kan indien dat noodzakelijk is zorgen voor een haal- en brengservice.

Bij een eenzijdige schade is de schade ontstaan zonder tegenpartij. Bij tweezijdige schade is er behalve uw auto ook een auto of object van een ander betrokken.

Het invullen van een schadeaangifteformulier is in geval van een voorruitschade door steenslag niet nodig. Je kan de schade aan de voorruit melden op onze website via <Mijn Wittebrug Lease>. Indien een tegenpartij verantwoordelijk is voor de voorruitschade dien je wel een schadeaangifteformulier in te vullen met daarin alle benodigde gegevens.

Vul bij verzekeringsnemer Wittebrug Lease in.
Moet ik altijd de achterzijde van het Schade Aangifte Formulier invullen?
Om een schade goed in behandeling te kunnen nemen hebben Wittebrug Lease en de verzekeraar altijd de antwoorden op de vragen op de achterkant nodig.

 • Vul gezamenlijk het schadeaangifteformulier aan de voorzijde volledig in, inclusief de toedracht (12) en de situatieschets (13); dit geldt ook als alleen de tegenpartij schade heeft opgelopen.
 • Geef het duplicaat van uw schadeformulier aan de tegenpartij.
 • Noteer naam en adres van eventuele getuigen; inzittenden gelden ook als getuigen.
 • Bij discussie over de toedracht van de schade raden wij je aan de Politie in te schakelen en/of foto’s te maken van de situatie.
 • Controleer dat je beiden jouw handtekening zet in vakje 15.
 • Doe je in elk geval direct aangifte bij de Politie in geval van diefstal, inbraak, vandalisme of doorrijden na een aanrijding en voeg het politierapport vervolgens bij het schadeformulier.
 • Mocht je zijn aangereden in parkeerstand neem dan direct contact met ons op en doe vervolgens aangifte bij de politie; dit is belangrijk om de schade te kunnen verhalen via het Waarborgfonds Motorverkeer.
 • De achterzijde van het schadeaangifteformulier kun je bij thuiskomst invullen.
 • Stuur het schadeaangifteformulier na het invullen naar Wittebrug Lease BV, Antwoordnummer 10063, 2280 VB Rijswijk.

Waarschuw in geval van een grote schade, schade met letsel of indien het invullen met de tegenpartij problemen oplevert altijd de Politie. In geval van schade door inbraak of vandalisme dien je aangifte te doen bij Politie. Dit kan online via www.politie.nl/aangifte.

Als jouw auto is gestolen neem dan direct contact op met de plaatselijke Politie via 0900-8844. Vervolgens moet je aangifte doen van vermissing van het voertuig. Van de politie krijg je een afschrift van de aangifte. Stuur de aangifte zo snel mogelijk naar schade@wittebruglease.nl.. Onze afdeling Techniek zal direct na ontvangst van jouw melding aan de slag gaan om eventueel vervangend vervoer te verzorgen en een onderzoek op te starten om de leaseauto op te sporen. Voor verdere vragen kun je contact opnemen via 070-3429494.

Heb je een éénzijdig schadevoorval (er is geen tegenpartij bij betrokken) en is jouw auto verzekerd via Wittebrug Lease? Dan kan je door het invullen en verzenden van het “Online schade melden” formulier, jouw schade snel en eenvoudig regelen. Indien de auto niet meer rijdbaar is kun je de schade melden via de Wittebrug Lease Hulpdienst op 070-3906061. Stuur in geval van een schade met een tegenpartij of voor het Waarborgfonds een volledig ingevuld schadeaangifteformulier – uiterlijk binnen twee werkdagen – naar: Wittebrug Lease BV, Antwoordnummer 10063, 2280 VB Rijswijk. Deze procedure geldt ook als je jouw autoverzekering niet via Wittebrug Lease hebt afgesloten, want ook dan verzorgt Wittebrug Lease de schadeafwikkeling.

Bekeuringen

Een overschrijding van meer dan 30 kilometer wordt niet gezien als een overtreding volgens de Wet Mulder. Er geldt dan een speciale procedure waarbij jij en de leasemaatschappij wettelijk verplicht zijn om NAW-gegevens van de bestuurder te verstrekken. De zaak wordt behandeld door de Officier van Justitie.

Voor elke regio is dit weer anders. Meestal staat op de beschikking aangegeven welk telefoonnummer je kunt bellen en om welk fotonummer het gaat. Vaak zijn er kosten verbonden aan het opvragen van een foto.

Je kan in beroep gaan tegen de bekeuring. Je tekent dan bezwaar aan tegen de eerste beschikking (ook als Wittebrug Lease de bekeuring al heeft betaald). Omdat het kenteken is geregistreerd op Wittebrug Lease heb je hiervoor een machtiging nodig. Deze kun je opvragen bij de afdeling Contractbeheer via cb@wittebruglease.nl of 070-3429414. De behandeling van het bezwaar duurt ongeveer 16 weken. Als de Officier van Justitie jouw beroep inwilligt dan stort het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) het bedrag terug op de rekening van Wittebrug Lease. Dit wordt door ons vervolgens aan jouw werkgever gecrediteerd. Je vindt meer informatie op de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl/onderwerpen/verkeer.

Bekeuringen uit het buitenland stuurt Wittebrug Lease zonder te betalen aan jouw werkgever. Indien deze de bekeuring niet op tijd wordt betaald ontvangt Wittebrug Lease een herinnering. Deze wordt, om verdere verhogingen te voorkomen, door ons betaald en in rekening gebracht bij jouw werkgever.

Je kunt de beschikking opvragen op onze website via <Mijn Witteburg Lease>. Hiervoor heb je jouw kenteken en het door ons gemailde beschikkingsnummer nodig. De beschikking kun je opvragen tot 3 maanden na dagtekening.

Indien je een verkeersovertreding begaat of te weinig parkeergeld betaalt ontvangt Witteburg Lease meestal de bekeuring. De boete wordt in de meeste gevallen betaald door Wittebrug Lease en doorbelast aan jouw werkgever.

Aflevering en inname auto

Het inspectierapport is online in te zien via de websites van BCA. Voor het bekijken van het inspectierapport voer je het kenteken en de rapportcode in. De rapportcode wordt vermeld op de slotfactuur.

Door middel van het inspectierapport wordt jouw werkgever door Wittebrug Lease geïnformeerd over de staat waarin de auto is ingeleverd. Eventuele innameschades en manco’s worden aan jouw werkgever doorbelast. Het is daarom raadzaam dat je er zorg voor draagt dat de auto gedurende de contractperiode in goede staat blijft.

De inspecteur controleert in jouw bijzijn de auto van binnen en van buiten op eventueel aanwezige schade. Tevens wordt geïnventariseerd of alle bij de auto behorende zaken compleet aanwezig zijn. Het betreft hier onder meer de kentekenbewijzen deel 1A en 1B of de kentekencard, autosleutel en reservesleutels, autoradio inclusief afneembaar front, reservewiel, gereedschapssetje, alle bij de auto behorende documentatie en eventueel de brandstofpas. De inspecteur hanteert een innameprotocol welke je hier kunt vinden. De bevindingen worden op een Inspectierapport vastgelegd en als je aanwezig bent, door jou ondertekend. Om een goede inspectie te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de auto zowel van binnen als van buiten schoon is.

De inspectie wordt op een door jou gewenste locatie, bij voorkeur in jouw bijzijn, uitgevoerd. Dit kan op kantoor, bij de dealer (tijdens de aflevering van de nieuwe leaseauto) of bij jou thuis. Na de inspectie wordt de auto door een transporteur of chauffeur opgehaald.

Ruim voor de einddatum van het leasecontract melden wij de auto voor inname aan bij BCA. Een medewerker van de planning neemt tijdig contact met je op om een afspraak te plannen voor het uitvoeren van de inspectie en inname.

De inname van de auto wordt uitgevoerd door BCA. BCA is een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in het inspecteren van auto’s voor leasemaatschappijen. Van de inspectie wordt een inspectierapport opgesteld volgens het innameprotocol

Gebruik in het buitenland

Ook in het buitenland heb je recht op hulpverlening. Kijk bij “Hulpverlening bij pech of schade” voor meer informatie.

Controleer of je in het bezit bent van een geldige groene kaart en originele kentekenpapieren. Je mag met de auto uitsluitend naar die landen die staan vermeld op de groene kaart. In de landen die op de groene kaart zijn doorgestreept is de auto niet verzekerd. Naast de groene kaart en de kentekenpapieren is het van belang een ‘Machtiging Buitenland’ mee te nemen. Deze kun je aanvragen bij de afdeling Contractbeheer via cb@wittebruglease.nl of 070-3429414. Op de machtiging staat in meerdere talen dat je gemachtigd bent in het buitenland gebruik te maken van de auto met de daar bijbehorende documenten.

De groene kaart kun je bij de kentekenpapieren van de auto vinden. De groene kaart wordt enkele dagen na aflevering van de auto opgestuurd. Afhankelijk van de afspraken met jouw werkgever krijg je de groene kaart per post op jouw huisadres of via je werkgever.

Vervangend vervoer in het buitenland valt niet onder de dekking van de verzekering of het leasecontract. Wij raden je aan om zelf een reisverzekering af te sluiten die hierin voorziet. Via de ANWB kun je Wegenwacht Europa Plus afsluiten. De pakketten Standaard en Compleet bieden vervangende auto service (kijk voor meer informatie op de website van de ANWB).

Heb ik een groene kaart nodig als ik met mijn auto naar het buitenland ga?

Je moet in het bezit zijn van een groene kaart als je met de auto naar het buitenland gaat. De groene kaart is namelijk het internationaal motorrijtuigenverzekeringsbewijs waaruit blijkt bij welke verzekeringsmaatschappij en onder welk polisnummer de auto verzekerd is. Op vertoon van de groene kaart heb je recht op berging van de auto in geval van een aanrijding als de auto niet meer rijdbaar is. Als je geen groene kaart hebt neem dan tijdig voor vertrek contact op met de afdeling Contractbeheer via cb@wittebruglease.nl of 070-3429414. De groene kaart is ook beschikbaar in de Berijdersapp

Krijg je in het buitenland onvoorziene kosten die normaliter voor rekening van Wittebrug Lease komen dan kan je deze onder bepaalde voorwaarden bij ons declareren. Neem hiervoor wel altijd vooraf contact op met Wittebrug Lease of de Wittebrug Lease Hulpdienst. Stuur de gespecificeerde nota met een duidelijke omschrijving en uw bankgegevens naar Wittebrug Lease BV, Antwoordnummer 10063, 2280 VB Rijswijk.

Duurt je verblijf in het buitenland langer dan 8 aaneengesloten weken dan verzoeken wij je ons hiervan op de hoogte te stellen.

 • Controleer voor aanvang van de reis het niveau van de motorolie, bandenspanning ruitensproeier en koelvloeistof. Dit voorkomt veel ongemakken. Zorg voor reserve motorolie vanuit de dealer: een motor die extra belast wordt zoals tijdens het rijden met caravan kan meer olie verbruiken dan bij normale omstandigheden.
 • Vergeet niet de groene kaart (het internationale motorrijtuigenverzekeringsbewijs) mee te nemen. Jouw aanhanger of caravan is hierop meeverzekerd (alleen WA). De groene kaart dien je te ondertekenen als je naar Groot-Brittannië of Noord Ierland gaat. Staat het land waar je heen wilt of doorheen rijdt niet op de groene kaart, neem dan contact op met de afdeling contractbeheer via cb@wittebruglease.nlof 070-3429414.
 • Zorg dat je de “Machtiging Buitenland” bij je hebt. Hiermee kan je aantonen dat Wittebrug Lease ermee akkoord is dat je met de auto naar het buitenland reist. Deze machtiging vind je bij de berijdershandleiding.
 • In sommige landen is het verplicht om een aparte groene kaart voor de caravan te hebben. Wacht niet tot vlak voor vertrek om de groene kaart aan te vragen. De aparte groene kaart kan je opvragen bij de afdeling contractbeheer via cb@wittebruglease.nlof 070-3429414. Zorg dat je het registratiebewijs van jouw caravan bij de hand hebt.
 • Op de groene kaart staat vermeld naar welke landen je mag met de auto. Als het land is doorgestreept mag je daar niet met de auto naar toe.
Vervangende auto

Wij adviseren je de vervangende auto na afloop van de huurperiode volgetankt in te leveren en daarvan melding te maken bij het inleveren bij de reparateur of de verhuurder. Indien de auto niet volgetankt wordt ingeleverd worden er in de meeste gevallen tankkosten in rekening gebracht door de verhuurder. Indien je een brandstofpas hebt kun je de brandstof van de vervangende auto gewoon met jouw brandstofpas afrekenen. Geef bij het afrekenen aan dat het om een tankbeurt gaat van een vervangende auto.

Na het gereed melden van uw eigen auto door de reparateur dien je de vervangende auto weer om te wisselen. Als je te laat omwisselt zullen de extra kosten van de vervangende auto voor rekening van je werkgever komen.

Wittebrug Lease kent twee regelingen: “na 24 uur” na 72 uur voor IKRIJ of “per direct”. Is er vervangend vervoer in het contract opgenomen “na 24 uur” dan zullen de kosten voor de vervangende auto aan je werkgever worden doorbelast indien de reparatie binnen 1 dag heeft plaats gevonden. Heeft de reparatie langer in beslag genomen dan komen alle huurkosten voor rekening van Wittebrug Lease. Is er vervangend vervoer in het contract opgenomen “per direct” dan komen de kosten voor de vervangende auto geheel voor rekening van Wittebrug Lease.

Dat kan indien in de leaseovereenkomst een vervangend vervoer regeling is opgenomen. Indien er geen regeling is opgenomen en je gebruik maakt van een vervangende auto dan zullen de kosten worden doorbelast. Wij raden je aan vooraf na te vragen of je kunt beschikken over een vervangende auto bij jouw werkgever of bij onze afdeling Techniek via onderhoud@wittebruglease.nl of 070-3429494.

Operational lease

Wittebrug Lease is een middelgrote leasemaatschappij en is expert op het gebied van leasing. Operational lease is een populaire vorm van zakelijk leasen. We maken onderscheid tussen twee varianten: full operational lease en netto operational lease. Onze mobiliteitsadviseurs adviseren jou in het kiezen van de juiste leasevorm. Er wordt gekeken naar jouw behoefte en onderneming, om de juiste leasevorm perfect af te stemmen.

Full operational lease
Zoals de naam al aangeeft, de meest complete vorm van leasing. Alle kosten zijn opgenomen in het leasetarief. Voor een vast bedrag per maand zorgen wij voor onderhoud, verzekering, reparaties, banden, pechhulp, etc.

Netto operational lease
Anders dan bij bovengenoemde leasevorm ben je bij netto operational lease zelf verantwoordelijk voor een aantal kosten. Deze leasevorm wordt gekenmerkt als een off-balance financiering, jouw financiële middelen blijven beschikbaar voor het bedrijf of investeringen. Na afloop van het contract kan je beslissen de auto in te leveren of over te nemen.

Wil je toch liever particulier leasen? Wij denken graag mee met iedere behoefte van onze relatie

Naast de vele (fantastische) voordelen van operational lease zijn er enkele zaken die we graag onder je aandacht brengen. Je leaset een auto voor een vooraf bepaalde looptijd en kilometrage per jaar. De looptijd kan je niet tussentijds wijzigen. Je kunt de auto dus ook niet vroegtijdig inleveren, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Van tevoren moet je ook goed inschatten hoeveel kilometers je per jaar rijdt, want voor iedere teveel gereden kilometer betaal je een meerprijs. Wil je meer vrijheid en een kortere periode leasen, dan is shortlease wellicht een aantrekkelijk alternatief.

Als je op zoek bent naar de leasevorm die het best bij je past, is dit belangrijke informatie. Wij zijn graag transparant! Weet je al welke leasevorm voor jou de juiste keuze is?

 • Vast maandelijks tarief, dit geeft inzicht in jouw kosten
 • Een nieuwe auto rijden zonder grote investering
 • Geen financiële risico’s m.b.t. onderhoud en schade
 • (Eventuele) Financiële voordelen omdat je eigenaar bent van de auto

 

Belangrijk voordeel bij operational lease is dat je geen risico loopt op onverwachte kosten voor het in bezit of gebruik hebben van de auto. Hiernaast hoef je de auto ook niet op je balans te activeren, omdat de auto niet jouw eigendom is.

 

In het maandelijkse leasetarief zijn de kosten opgenomen van afschrijving, rente, administratiekosten, wegenbelasting, verzekering, reparatie, onderhoud, bandenservice, vervangend vervoer, hulpdienst, schadeafhandeling en eventueel brandstofpas.

Bij operational lease draagt de leasemaatschappij de complete zorg over alle kosten. Wittebrug Lease regelt letterlijk alles met betrekking tot jouw auto en zorgt voor ongestoorde mobiliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Wil jij zelf de verantwoordelijkheid dragen over deze kosten, geen probleem, dan past financial lease beter bij jouw wensen.

Operational lease, ook wel full service lease genoemd, is de meest bekende en gekozen vorm van zakelijke lease. Voor een vooraf bepaalde looptijd en aantal kilometers per jaar krijg je de beschikking over een door jou gewenste auto.

Financial lease

Financial lease kun je eigenlijk zien als een lening en daarom betaal je rente over het maandelijkse leasebedrag. Na betaling van alle termijnen ben je zowel juridische als economisch eigenaar van het voertuig. Het voertuig is dus echt van jou. Jij bepaalt zelf of je door wil rijden met de auto of deze inruilt voor een nieuw voertuig.

 • Je behoudt vermogen voor andere zaken binnen de onderneming
 • Na afbetaling ben je economisch en juridisch eigenaar
 • Je betaalt de BTW aan en kunt deze direct terugvorderen
 • De looptijd en hoogte van de maandtermijn bepaal je zelf
 • Alleen bij financial lease profiteer je van fiscale voordelen als rente aftrek, investeringsaftrek, afschrijving en reductie winst belasting

Bij financial lease ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten die ontstaan door het bezitten en gebruiken van de auto. Dit is anders dan bij operational lease, waar de leasemaatschappij zorgdraagt voor overige kosten. Denk aan kosten voor verzekering, onderhoud en reparatie. Ook het risico van eventuele waardevermindering draag je zelf als eigenaar van de auto.

Bij financial lease koop je zelf een auto die wij voor jou geheel of gedeeltelijk financieren. Je kunt dan in termijnen aflossen en je liquide middelen gebruiken voor jouw core business. Als koper ben je economisch eigenaar en is het restwaarde risico in positieve/negatieve zin voor jou als ondernemer.

Shortlease

Zoals het woord al aangeeft is shortlease een leaseovereenkomst voor een korte periode. Shortlease komt vooral voor in de zakelijke markt. Een shortlease leaseovereenkomst wordt aangegaan op basis van operational lease. Dit houdt in dat de leasemaatschappij de complete zorg draagt over alle autokosten.

Private lease

Private lease is ook een uitstekende oplossing wanneer je geen leaseauto van de zaak hebt of wanneer uw werkgever een mobiliteitsbudget ter beschikking stelt. Daarbij komt ook nog dat de totale kosten lager kunnen uitkomen dan wanneer je een nieuwe of gebruikte auto koopt en rekening houdt met zaken als onderhoud, reparatie, waardevermindering, etc.

Particulier een auto leasen is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. In de maatschappij is een omslag gaande waarbij consumenten de focus leggen op gebruikt i.p.v. bezit. Waarom zou je nog een auto kopen met alle rompslomp en financiële risico’s van dien. Met private lease van IKRIJ.NL rijd je in een nieuwe of gebruikte auto voor een vast laag maandbedrag.

 • Je hebt ten alle tijden veilig vervoer
 • Je hoeft niet in 1x een groot bedrag te betalen
 • Het maandbedrag is de gehele looptijd hetzelfde
 • Je rijdt een nieuwe (of occasion) auto, zonder een grote investering te moeten doen
 • Nog iets over contract opzegbaar bij onvrijwillige werkloosheid?
 • Je loopt financieel geen risico voor zaken als onderhoud, reparatie, waardevermindering, etc.
 • Gemak en geen gedoe, wij regelen alles

Bij private lease hoef je geen zorgen te maken over bijkomende kosten vanwege het bezit en gebruik van de auto. Het enige wat je zelf moet doen is tanken (en de auto wassen natuurlijk). Bekijk ook de andere leasevormen die we aanbieden als jij geen interesse hebt in private lease.

Private lease, ook wel privé lease genoemd, is een leasevorm die in het leven is geroepen speciaal voor particulier gebruik. Deze vorm, die we aanbieden via ons private lease label IKRIJ.NL, is vergelijkbaar met de zakelijk leasevorm operational lease. Bij private lease kies je vooraf ook een looptijd en aantal kilometers per jaar. Voor een bepaald bedrag per maand heb je de auto in bezit en mag je er gebruik van maken.

Leasefiets werkgever

Nee. Het faciliteren van de leasefiets kost jou niks en aanmelden is gratis. Een eventuele werkgeversbijdrage of volledig vergoeden is optioneel.

Aan het einde van de overeenkomst kan de fiets voor 20% van de consumentenadviesprijs overgenomen worden. Indien de werknemer hier geen gebruik van wil maken, wordt de fiets ingeleverd bij de fietsenwinkel.

Wij werken met alle Bike Totaal en Profile de Fietsspecialist winkels door heel Nederland. Daarom is er altijd wel een winkel in de buurt. 

De leasefiets is een gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde en valt volledig buiten de WKR. Het uitruilen van brutoloon zorgt voor een daling in sociale lasten. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat fietsers 1 tot 2 dagen minder ziek zijn per jaar.

Er is geen minimum voor zakelijk gebruik en geen maximum voor privé gebruik.

Ja. Op dagen dat de leasefiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer, mag de werkgever geen onbelaste reiskoten uitkeren. De uitgespaarde reiskosten kunnen wel als werkgeversbijdrage worden teruggegeven.

Ja. Alle lease scenario’s en een eventuele werkgeversbijdrage vallen volledig buiten de WKR (de bijtelling mag in de WKR worden verwerkt).

Ongeacht type fiets betaalt de werknemer een bruto bijtellingspercentage van 7% over de fiscale waarde. Het netto bedrag voor de bijtelling is afhankelijk van de belastingschijf. Bij een fiets van €2.500 en 36.93% loonheffing is dit 2.500 x 7% / 12 x 36.93% = €5,38.

Het leasetarief is een all-in tarief. Service, verzekering, onderhoud en pechhulp zijn inbegrepen.

Ja. Download hier onze whitepaper, met alle informatie die voor jou belangrijk is.

Bij een zakelijke leasefiets (ter beschikking stellen) krijgt de werknemer de mogelijkheid om via zijn werkgever een fiets te leasen. Per 1 januari 2020 kan dat op een fiscaal voordelige manier door het uitruilen van brutoloon.

Met een leasefiets kunnen werknemers gebruikmaken van een fiets tegen een vast tarief per maand. In principe staat dit gelijk aan operational lease van een auto. Net als bij de lease van een auto worden zaken als verzekering, onderhoud, reparatie, etc. voor jou geregeld.

Leasefiets werknemer

Ja. Download hier onze whitepaper, met alle informatie die voor jou belangrijk is.

Ja. Voor de verzekering hebben wij alle 4 de sleutels nodig. Onze fietsen worden namelijk standaard met een ringslot (2 sleutels) en een extra hangslot (2 sleutels) geleverd. De sleutelnummers worden geregistreerd op het afleverbewijs. Lees de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie over diefstal en verlies van sleutels.

Doe dan binnen 48 uur aangifte bij de politie en mail het aangifterapport naar info@wittebruglease.nl o.v.v. je naam en bedrijfsnaam. Wij nemen snel contact met je op.

Voor privé gebruik geldt een bijtelling van 7% over de consumentenadviesprijs van de fiets. De belastingdienst ziet dit als loon in natura en daar moet een klein stukje belasting over worden betaalt.

Voorbeeld: Je gaat een fiets leasen met een consumentenadviesprijs van €2.500. Dit bedrag keer 7% is €175 per jaar. Maandelijks komt dit neer op een brutobedrag van €14,58. Netto is dit een paar euro in de maand (€14.58 x 36.93% = €5,38).

Op het moment dat jij als medewerker zelf een deel moet betalen van de maandelijkse leasekosten voor je fiets, dan mag je dat doen uit je brutoloon. Omdat je dit uit je brutoloon betaalt, daalt je brutoloon waardoor je minder belasting betaalt. Hierdoor heb je fiscaal voordeel wat kan oplopen tot 60% afhankelijk van je belastingschijf en een eventuele werkgeversbijdrage.

Wil je precies weten wat je voordeel is, stel jouw fiets samen en klik op “bereken netto maandkosten” en de calculator doet de rest.

Wij werken samen met ruim 250 fietsenwinkels (Bike Totaal en Profile de Fietsspecialist) door heel Nederland. Zo is er altijd wel een fietsenwinkel bij jou in de buurt.

Ja. De fiets mag je na 36 maanden overnemen voor 20% van de consumentenadviesprijs. Wil je hier geen gebruik van maken, dan wordt de fiets ingeleverd bij de fietsenwinkel.

De looptijd van een fietsleasecontract is standaard 36 maanden. Zolang het contract loopt heb je recht op verzekering en onderhoud.

Onze fietsen worden geleverd met een servicepas voor onderhoud. Je maakt eenvoudig een online account en krijgt automatisch bericht zodra het tijd is voor onderhoud.

Ja. Per schade geldt een eigen risico van €150,-

Wij willen jou volledig ontzorgen en regelen daarom een fietsverzekering inclusief diefstal, pechhulp en een servicepas voor het onderhoud. Dit is allemaal inbegrepen.

Wij hebben een ruim assortiment A-merk fietsen. Ook mountainbikes, stadsfietsen, elektrische fietsen en bakfietsen zijn te leasen. Bekijk hier ons actuele aanbod. Staat jouw fiets er niet bij, stuur een mail met fietsspecificaties (merk en model) naar leasefiets@wittebruglease.nl.

Mobiliteitspas

Mobiliteitspas

Reparatie en onderhoud

Neem in dat geval contact op met onze medewerkers van de afdeling techniek. Dit kan via onderhoud@wittebruglease.nl of 070-3429494. Zij gaan overleggen met jouw dealer of een andere dealer in de buurt. Wij adviseren je om ruim van tevoren, 6 tot 8 weken, een afspraak te maken in geval van een onderhoudsbeurt of een APK keuring.

Auto’s met een dieselmotor, dieselhybride of LPG-installatie dienen vanaf het moment dat deze 3 jaar oud is jaarlijks APK gekeurd te worden. Auto’s met een benzinemotor, hybridebenzine of volledig elektrische voertuigen dienen vanaf het moment dat deze 4 jaar is APK gekeurd te worden; daarna moet de auto iedere 2 jaar gekeurd worden. Je kan op de website van het RDW de APK vervaldatum en de datum van de laatste keuring controleren.

Het is van groot belang dat je het oliepeil controleert voordat je olie bijvult. Alleen wanneer het oliepeil onder het minimum komt moet je olie bijvullen. Gebruik olie van hetzelfde type als al in de motor zit. Wanneer je het merk/type niet kent informeer dan bij jouw dealer. Andere olie dan de voorgeschreven olie kan motorschade veroorzaken. Controleer na het bijvullen nogmaals het oliepeil want te veel olie in het motorblok kan ook schade veroorzaken.

Wij adviseren je het oliepeil maandelijks of iedere 1.000 kilometer te controleren. Zorg dat de auto op een vlakke ondergrond staat als je het oliepeil controleert. De motor dient minimaal 20 minuten niet meer gedraaid te hebben. Kijk voor meer informatie in het instructieboekje van uw auto.

Kleine controles zoals bandenspanning, oliepeil ruiterwisser- en koelvloeistofniveau kun je zelf regelmatig uitvoeren en indien nodig op peil brengen. Jouw dealer kan je desgewenst bij een bezoek laten zien en uitleggen waarop je dient te letten tijdens deze controles. In de handleiding van jouw auto wordt eveneens uitleg gegeven over deze periodieke controles. Het is van belang zelf tussentijds te controleren of de banden nog voldoende profiel bezitten. Het wettelijk (APK) minimum is 1,6 millimeter, maar Wittebrug Lease adviseert om banden bij 2,0 millimeter of minder te laten vervangen.

Dat is niet nodig. Je kunt zelf een afspraak maken met een dealer naar keuze. Geef hierbij aan dat het om een leaseauto van Wittebrug Lease gaat. De dealer vraagt voor aanvang van de werkzaamheden toestemming bij Wittebrug Lease.

Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden werken we bij voorkeur samen met de officiële dealer van het betreffende merk. Als de garantieperiode van jouw auto is verstreken mag je ook naar Profile of James autoservice. Heb je vragen, neem contact op met de afdeling techniek. Zij zijn bereikbaar via onderhoud@wittebruglease.nl of 070-3429494.

Brandstofpas

Neem het eventueel contant retour te ontvangen bedrag aan. Meld de vergissing bij je werkgever en overleg wat er met het ontvangen geld moet gebeuren. De pomphouder moet dit bij MTC melden.

In Nederland kun je bij nagenoeg elk tankstation afrekenen, zowel bemande als onbemande tankstations. Bij het tankstation staat dit aangegeven door middel van het logo van MultiTankcard. Indien jouw brandstofpas is voorzien van het DKV logo kun je ook in het buitenland bij tankstations met het DKV logo afrekenen.

Als je onverhoopt je eigen brandstofkosten hebt moeten voorschieten dan kan je deze bij MTC via het drivers dashboard declareren.

Bel met de afdeling Contractbeheer via 070-3429414. Zij kunnen je dan verder helpen.

Je belt direct met de afdeling Contractbeheer via 070-3429414. Wij zorgen dat jouw pas wordt geblokkeerd en regelen een nieuwe pas voor je.  Je kan ook via <Mijn Wittebrug Lease> het ‘Brandstofpas aanvragen’ formulier invullen, dan hebben wij alle gegevens.

Als je drie keer een onjuiste pincode hebt ingevoerd wordt de pas automatisch geblokkeerd voor een periode van 24 uur. Je dient dan op een andere wijze te betalen. De voorgeschoten brandstofkosten kun je declareren bij MTC via het drivers dashboard.

Als de brandstofpas is beschadigd kun je een nieuwe aanvragen bij de afdeling contractbeheer via cb@wittebruglease.nl onder vermelding van kenteken en de eventuele gewenste pincode . Je kan ook het formulier gebruiken op onze website via <Mijn Wittebrug Lease>. De oude pas mag je doorknippen en weggooien.

Facturatie

Het eerste aanspreekpunt is onze afdeling Debiteurenbeheer. Zij zijn bereikbaar via debiteuren@wittebrug.nl of 070-3429400. Voor specifieke inhoudelijke vragen verwijzen zij je door naar een collega van Witteburg Lease.

Je kan alle facturen digitaal ontvangen. De facturen worden tot een pdf-bestand verwerkt en naar het door jou gewenste emailadres gezonden. Als je hiervan gebruik wilt maken kun je dit aangeven bij de afdeling Contractbeheer via cb@wittebruglease.nl of 070-3429414.

Je kan een kopie opvragen bij de afdeling debiteurenbeheer via debiteuren@wittebrug.nl.

 • Inzetfactuur: de eerste factuur die wordt verstuurd nadat de auto is afgeleverd. Deze factuur omvat de leasetermijn vanaf de startdatum van het contract tot aan het einde van de lopende maand waarin de factuur wordt verstuurd.
 • Leasefactuur: de factuur met het maandelijkse leasetarief.
 • Slotfactuur: de creditfactuur over de periode nadat de auto is ingeleverd tot het einde van de betreffende maand welke in rekening is gebracht. Daarnaast kunnen op deze factuur afkoopbedragen, innameschadebedragen en kilometerafrekeningen worden doorbelast.
 • Doorbelastingfactuur: de factuur met overige doorbelaste bedragen, bijvoorbeeld het Eigen Risico in verband met schade.
 • Brandstofafrekening: de factuur waarop de werkelijk gebruikte brandstof wordt verrekend met het brandstofvoorschot.
 • Kilometerafrekening: de factuur met de doorbelasting van ten opzichte van het contract meer of minder gereden kilometers.
 • Huurfactuur: de factuur met kosten voor een huurauto.
 • Contractwijzigingsfactuur: de verrekening kosten die voortkomen uit de wijziging van het contract, bijvoorbeeld bij aanpassing van de looptijd en/of het jaarkilometrage.
 • Verkeersovertreding: de factuur met de doorbelaste verkeersovertreding.
 • Digitale factuur: alle factuursoorten, zoals hiervoor vermeld, kunnen op een digitale factuur (pdf-formaat) worden verstuurd.
 • Verkoopfactuur: de factuur met het verkoopbedrag bij overname van de auto.
Verlies

Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling Contractbeheer via 070-3429414. De brandstofpas wordt dan direct geblokkeerd en een nieuwe brandstofpas wordt aangevraagd.

Een nieuwe groene kaart (het internationale motorrijtuigenverzekeringsbewijs) kun je opvragen bij de afdeling Contractbeheer via cb@wittebruglease.nl of 070-3429414. Deze is tevens beschikbaar in de berijderapp.

Bij jouw dealer kun je een nieuwe autosleutel en/of afstandsbediening bestellen. In verband met het “inleren” van de nieuwe sleutel is het belangrijk dat je alle overige sleutels en eventuele afstandsbedieningen meeneemt bij je bezoek aan de dealer. Alle kosten van de ontbrekende sleutels en/of afstandsbedieningen worden aan jouw werkgever doorbelast.

Bij verlies of diefstal van een kentekenplaat kun je contact opnemen met de afdeling Techniek via schade@wittebruglease.nl of 070-3429494. Daarnaast dien je aangifte te doen bij de Politie.

Bij verlies van een van de kentekenbewijzen deel 1A en/of deel 1B of de kentekencard moet een nieuw exemplaar worden aangevraagd bij het RDW. Neem hiervoor contact op met de afdeling Contractbeheer via cb@wittebruglease.nl of 070-3429414. Houd er rekening mee dat afgifte van een nieuwe kentekencard enige tijd in beslag neemt.

Verzekering

In principe bouw je met een leaseauto geen schadevrije jaren op. Wel ontvang je na afloop van je contract een leaseverklaring. In de leaseverklaring staat hoelang je met de auto hebt gereden en hoeveel schades er zijn geweest. Omdat je geen schadevrije jaren opbouwt hanteren wij ook geen no-claim korting.

Wanneer je naar het voormalige Oostblok gaat kunt u extra maatregelen treffen:

 • parkeer bij voorkeur op een bewaakt parkeerterrein of parkeergarage.
 • zorg dat de auto zo veel mogelijk in het zicht staat.
 • laat uw (auto)sleutels nooit onbeheerd achter (ook niet in uw vakantieverblijf).
 • sluit te allen tijde alle ramen en deuren goed af, zet de auto op het stuurslot en schakel indien aanwezig het alarm in.

 

Mocht je onverhoopt het slachtoffer worden van diefstal van de auto zorg dan dat je alle gegevens bij de hand heeft die u nodig heeft voor aangifte bij de Politie: kentekenpapieren, kenmerken en overige gegevens van de auto en uw eigen legitimatie. Tevens raden wij je aan om belangrijke telefoonnummers vooraf in je telefoon op te slaan.

Afhankelijk van de spullen die uit de auto zijn meegenomen of kapot gemaakt kan er een vergoeding plaatsvinden:

 • Audio apparatuur welke is mee geleast: indien het afneembare frontpaneel, beeldscherm of ander diefstalwerende voorziening overlegd kan worden, wordt er een vergoeding gegeven in de vorm van een (gelijkwaardig) vervangend apparaat.
 • audio apparatuur welk niet is mee geleast maar wel is meeverzekerd: indien het afneembare frontpaneel, beeldscherm of ander diefstalwerende voorziening overlegd kan worden wordt er een vergoeding gegeven in de vorm van een uitkering met in acht neming van een afschrijving van 1,5% per maand.
 • navigatie systeem welk vast in de auto is ingebouwd: zie bovenstaande regelingen.
 • navigatie systeem welk los in de auto aanwezig is zoals de PDA en TomTom systemen kunnen niet op de autoverzekering meeverzekerd worden.
 • mobiele telefoon, head-set, kleding, cd’s, brillen, laptop, PDA, portable CD / DVD speler, tassen, kentekenbewijs, paspoort en rijbewijzen zijn in geen geval gedekt op de autoverzekering. Bij diefstal is het meestal mogelijk deze attributen te claimen op inboedel- of reisverzekering.
 • schade aan de auto is verzekerd op de autoverzekering. Indien het frontpaneel, beeldscherm of ander diefstalwerende voorzieningen niet overlegd kunnen worden is er sprake van uitlokking. In dat geval is de schade aan de auto niet gedekt. Alle kosten die verband hebben met de inbraak worden aan jouw of je werkgever in rekening gebracht.

Hiervoor geven wij een aantal adviezen:

 • Laat geen waardevolle goederen (zichtbaar) achter in de auto.
 • Laat geen waardevolle (kenteken)papieren of brandstofpas achter in de auto.
 • Sluit altijd de auto volledig af ook al bent je slechts enkele minuten bij de auto weg.
 • Kies audio en navigatieapparatuur die is voorzien van een afneembaar front, display of andere inbraakwerende eigenschappen.
 • Neem bij het verlaten van de auto het afneembare front, display of draagbare navigatie-systeem en uw mobiele telefoon mee. “Verstop” deze niet onder de stoelzitting of in de kofferbak. De inbreker zal de auto doorzoeken op de bekende opbergplaatsen.
 • Heb je een navigatie-systeem met een zuignap aan de voorruit bevestigd? Verwijder voordat je de auto verlaat de zuignap en de eventuele afdruk op de voorruit. Inbrekers verwachten dat je het navigatie-systeem in de auto hebt achtergelaten en kunnen daarom inbreken om in de auto te zoeken.

In de regel geldt hiervoor dat als de behandelend arts het verantwoord vindt, Wittebrug Lease er geen bezwaar tegen heeft en het advies van de arts overneemt.

Onze verzekering kent geen no-claim korting. Indien je schade rijdt heeft de schade dus ook geen invloed op jouw no-claim. In het geval jouw schadebeeld daar aanleiding toe geeft kan er wel besloten worden om jouw eigen risico aan te passen of het verzekeringscomponent van de maandelijkse leasetermijn aan te passen.

Wij raden dat zeer zeker aan. De auto is weliswaar voldoende verzekerd, maar eventuele persoonlijke calamiteiten niet. Is jouw auto onbeschadigd maar jij bent niet meer in staat de auto te besturen (bijvoorbeeld door een gebroken been), dan worden jij en je auto gerepatrieerd. Dit soort vervelende calamiteiten zijn gedekt met een reisverzekering inclusief autodekking. En de reisverzekering biedt meestal ook dekking indien uit de auto persoonlijke bezittingen worden gestolen bij een inbraak.

Indien je de bedrijfsreclame hebt mee geleast, dan is deze automatisch meeverzekerd. In geval van schade wordt de reclame voor jou vergoed of hersteld. Indien je de bedrijfsreclame niet hebt mee geleast kan je tegen betaling de reclame meestal laten meeverzekeren.

Een aangekoppelde aanhangwagen of caravan is voor de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) meeverzekerd op de autoverzekering. Hierdoor is schade veroorzaakt met de aanhangwagen of caravan aan andere weggebruikers gedekt. Maar schade aan de aanhangwagen of caravan zelf niet. Voor het verzekeren van de zogenaamde casco schade aan de aanhangwagen of caravan moet je zelf een verzekering afsluiten.

Als de auto bij de verzekeraar van Wittebrug Lease is verzekerd dan is er dekking voor iedere bestuurder mits deze een in Nederland geldig rijbewijs heeft. Jouw werkgever kan echter in de autoregeling bepalen dat alleen jij of jouw partner of gezinsleden in de auto mogen rijden. Informeer daarom altijd  bij jouw werkgever naar de voorwaarden. Wanneer er schade wordt gereden wordt deze schade altijd op jouw naam geregistreerd.

Over het algemeen is het toegestaan om zelf de auto te verzekeren. Dit moet dan wel bij een door Wittebrug Lease geaccepteerde verzekeraar en onder door Wittebrug Lease goed te keuren voorwaarden. Aangezien Wittebrug Lease de eigenaar van de auto is dient Wittebrug Lease bij aflevering van de auto in het bezit te zijn van een door jou en jouw verzekeraar ondertekende Akte van Verpanding (drie-partijen overeenkomst). Mocht je met jouw auto schade rijden dan zorgt deze verpanding er onder meer voor dat het schadebedrag door jouw verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan Wittebrug Lease wordt uitgekeerd.

Wanneer jouw auto door Wittebrug Lease is verzekerd heb je dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Dit is de schade toegebracht aan derden. Tevens is er dekking voor Casco-schade. Dit is de schade aan jouw auto. Bovendien is een Verkeersrechtsbijstandverzekering en conform afspraak met jouw werkgever een Ongevallen Inzittenden Verzekering (met een uitkering van € 10.000 bij overlijden en maximaal € 20.000 bij blijvende invaliditeit) of Schade Verzekering Inzittenden (met een verzekerd bedrag van € 1.000.000) afgesloten.

(Winter) banden

Je kan gebruik maken van winterbanden onder de volgende voorwaarden:

 • De winterbandenregeling is door jouw werkgever opgenomen in het leasecontract.
 • Je auto is minimaal (nog) 3 winters in contract
 • Het totaalkilometrage van het leasecontract is minimaal 60.000 kilometer
 • De winterbanden worden geleverd, gemonteerd en opgeslagen door de partners van Wittebrug Lease: Wittebrug, DAVO, Kwik-Fit en Profile.

In Nederland zijn winterbanden niet verplicht. Maar onder winterse omstandigheden kunnen winterbanden je veiligheid wel verhogen. In een aantal omringende landen zijn winterbanden wel verplicht. Als je met de auto naar het buitenland gaat informeer dan naar de regels van het betreffende land. Link ANWB (https://www.anwb.nl/auto/banden/winterbanden/winterbanden-in-het-buitenland)

Voor het vervangen van de banden werken wij bij voorkeur samen met Profile. De winterbanden worden geleverd, gemonteerd en opgeslagen door de partners van Wittebrug Lease: Wittebrug, Kwik-Fit en Profile.

Je kunt de winterbandenregeling aanvragen op onze website via <Mijn Wittebrug Lease>

Het is van belang zelf tussentijds de banden te controleren op beschadigen, bandenprofiel en bandenspanning. Het wettelijk (APK) minimum is 1,6 millimeter (zowel winter- als zomerbanden), maar Wittebrug Lease adviseert om banden bij 2,0 millimeter of minder te laten vervangen.