Skip to the main content
 • CO2
 • CO2 rapportage

CO2-rapportageplicht

CO2-rapportageplicht

Per 1 juli 2024 wordt de CO2-rapportageplicht voor bedrijven een feit. De overheid heeft bepaald dat bedrijven, met meer dan 100 werknemers, zowel het zakelijke verkeer als het woon-werkverkeer van al hun werknemers dienen te rapporteren. Dit om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord. De mobiliteit van jouw bedrijf, ook wel CO2-footprint, komt onder kritisch toezicht te staan. Wat betekent dit voor jouw bedrijf en hoe kan je hiermee omgaan? Hieronder lichten wij een aantal zaken toe.

Wanneer valt mijn bedrijf onder de CO2-rapportageplicht?

Jouw organisatie valt niet onder de CO2-rapportageplicht als er geen financiële vergoeding, vervoersbewijs voor openbaar vervoer, personenauto, fiets, bromfiets, motorfiets of andere mobiliteitsvoorziening beschikbaar wordt gesteld voor woon-werkverkeer of zakelijke mobiliteit.

Als jouw organisatie bovenstaande wel ter beschikking stelt voor woon-werkverkeer of zakelijke mobiliteit dan valt het bedrijf wel onder de CO2-rapportageplicht. Dit geldt ook voor bedrijven die reiskosten vergoeden als onderdeel van het uitruilsysteem of cafetariamodel.

Welke werknemers tellen mee?

Om vast te stellen of jouw organisatie 100 of meer werknemers heeft en valt onder de CO2-rapportageplicht, is het belangrijk om de juiste definitie van werknemer te weten. Deze is als volgt: een werknemer is degene die op 1 januari, van het jaar waarover je rapporteert, in dienst is en per maand minimaal 20 uur betaald werk garandeert. Dit geldt ook voor seizoenarbeiders met een contract van minimaal 20 uur per maand en voor werknemers die in het buitenland wonen maar in een Nederlandse vestiging werken. Het maakt niet uit of het aantal medewerkers door het jaar heen verandert, de peildatum is 1 januari.

De volgende werknemers tellen niet mee voor de CO2-rapportageplicht: gedetacheerden, uitzendkrachten en werknemers met oproepcontracten of deeltijdcontracten voor minder dan 20 uur per maand.

Inzicht en rapportage

Als ondernemer krijg je te maken met aanzienlijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft impact op verschillende aspecten van je bedrijfsvoering, waaronder wagenparkbeheer. Het is van essentieel belang om te weten wat de reisbewegingen van je medewerkers zijn en welke CO2-uitstoot hiermee gepaard gaat.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Related Posts

 • CO2
 • Duurzaam

30 januari 2020

CO2 prestatieladder

Sinds begin 2020 is Riva Holding B.V. bezig met de CO2-prestatieladder...

Lees verder
 • CO2
 • Klimaat
 • Lease
 • Uitstoot

22 april 2020

Wittebrug Lease compenseert 75,51 ton CO2 uit...

Bij Wittebrug Lease krijgt u de mogelijkheid om de CO2 uitstoot van uw...

Lees verder
 • CO2
 • Klimaat
 • Lease
 • Uitstoot

28 februari 2019

Wittebrug Lease compenseert 72,48 ton CO2

Naast het feit dat wij trachten onze eigen CO2 uitstoot terug te brengen...

Lees verder