Hoe is mijn auto verzekerd door Wittebrug Lease?

Wanneer uw auto door Wittebrug Lease is verzekerd heeft u dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Dit is de schade toegebracht aan derden. Tevens is er dekking voor Casco-schade. Dit is de schade aan uw auto. Bovendien is een Verkeersrechtsbijstandverzekering en conform afspraak met uw werkgever een Ongevallen Inzittenden Verzekering (met een uitkering van € 10.000 bij overlijden en maximaal € 20.000 bij blijvende invaliditeit) of Schade Verzekering Inzittenden (met een verzekerd bedrag van € 1.000.000) afgesloten.

Mag ik de auto ook zelf verzekeren?

Over het algemeen is het toegestaan om zelf de auto te verzekeren. Dit moet dan wel bij een door Wittebrug Lease geaccepteerde verzekeraar en onder door Wittebrug Lease goed te keuren voorwaarden. Aangezien Wittebrug Lease de eigenaar van de auto is dient Wittebrug Lease bij aflevering van de auto in het bezit te zijn van een door u en uw verzekeraar ondertekende Akte van Verpanding (drie-partijen overeenkomst). Mocht u met uw auto schade rijden dan zorgt deze verpanding er onder meer voor dat het schadebedrag door uw verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan Wittebrug Lease wordt uitgekeerd.

Wie mag ik in mijn auto laten rijden?

Als de auto bij de verzekeraar van Wittebrug Lease is verzekerd dan is er dekking voor iedere bestuurder mits deze een in Nederland geldig rijbewijs heeft. Uw werkgever kan echter in de autoregeling bepalen dat alleen u of uw partner of gezinsleden in de auto mogen rijden. Informeert u bij uw werkgever naar de voorwaarden. Wanneer er schade wordt gereden dan zal deze schade door ons altijd op uw naam worden geregistreerd.

Is mijn aanhangwagen of caravan meeverzekerd?

Een aangekoppelde aanhangwagen of caravan is voor de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) meeverzekerd op de autoverzekering. Hierdoor is schade veroorzaakt met de aanhangwagen of caravan aan andere weggebruikers gedekt. Maar schade aan de aanhangwagen of caravan zelf niet. Voor het verzekeren van de zogenaamde casco schade aan de aanhangwagen of caravan moet u zelf een verzekering afsluiten.

Is bedrijfsreclame op de auto meeverzekerd?

Indien u de bedrijfsreclame heeft mee geleast dan is deze automatisch meeverzekerd. In geval van schade zal de reclame voor u vergoed of hersteld worden. Indien u de bedrijfsreclame niet heeft mee geleast dan kunt u tegen betaling de reclame meestal laten meeverzekeren.

Heb ik een reisverzekering nodig als ik op vakantie ga?

Wij raden dat zeer zeker aan. De auto is weliswaar voldoende verzekerd, maar eventuele persoonlijke calamiteiten niet. Is uw auto onbeschadigd maar u bent niet meer in staat de auto te besturen (bijvoorbeeld door een gebroken been), dan worden u en uw auto gerepatrieerd. Dit soort vervelende calamiteiten zijn gedekt met een reisverzekering inclusief autodekking. En de reisverzekering biedt meestal ook dekking indien uit de auto persoonlijke bezittingen worden gestolen bij een inbraak.

Kent de verzekering van Wittebrug Lease no-claim korting?

Onze verzekering kent geen no-claim korting. Indien u schade rijdt heeft de schade dus ook geen invloed op uw no-claim. In het geval uw schadebeeld daar aanleiding toe geeft kan er wel besloten worden om uw eigen risico aan te passen of de verzekeringscomponent van de maandelijkse leasetermijn aan te passen. 

Mag ik met een botbreuk of ander letsel in de auto rijden?

In de regel geldt hiervoor dat als de behandelend arts het verantwoord vindt, Wittebrug Lease er geen bezwaar tegen heeft en het advies van de arts overneemt.

Hoe voorkom ik diefstal uit mijn auto?

Hiervoor geven wij een aantal adviezen:

 • laat geen waardevolle goederen (zichtbaar) achter in de auto.
 • laat geen waardevolle (kenteken)papieren of brandstofpas achter in de auto.
 • sluit altijd uw auto volledig af ook al bent u slechts enkele minuten bij de auto weg.
 • kies audio en navigatieapparatuur die is voorzien van een afneembaar front, display of andere inbraakwerende eigenschappen.
 • neem bij het verlaten van de auto het afneembare front, display of draagbare navigatie-systeem en uw mobiele telefoon mee. “Verstop” deze niet onder de stoelzitting of in de kofferbak. De inbreker zal de auto doorzoeken op de bekende opbergplaatsen.
 • heeft u navigatie-systeem met een zuignap aan de voorruit bevestigd? Verwijder voordat u de auto verlaat de zuignap en de eventuele afdruk op de voorruit. Inbrekers verwachten dat u het navigatie-systeem in de auto heeft achtergelaten en zullen mogelijk daarom in de auto gaan zoeken.

Wat is verzekerd wanneer er in mijn auto wordt ingebroken?

Afhankelijk van de spullen die uit de auto zijn meegenomen of kapot gemaakt kan er een vergoeding plaatsvinden:

 • audio apparatuur welke is mee geleast: indien het afneembare frontpaneel, beeldscherm of ander diefstalwerende voorziening overlegd kan worden zal er een vergoeding plaatsvinden in de vorm van een (gelijkwaardig) vervangend apparaat.
 • audio apparatuur welk niet is mee geleast maar wel is meeverzekerd: indien het afneembare frontpaneel, beeldscherm of ander diefstalwerende voorziening overlegd kan worden zal er een vergoeding plaatsvinden in de vorm van een uitkering met in acht neming van een afschrijving van 1,5% per maand.
 • navigatie systeem welk vast in de auto is ingebouwd: zie bovenstaande regelingen.
 • navigatie systeem welk los in de auto aanwezig is zoals de PDA en TomTom systemen kunnen niet op de autoverzekering meeverzekerd worden.
 • mobiele telefoon, head-set, kleding, cd's, brillen, laptop, PDA, portable CD / DVD speler, tassen, kentekenbewijs, paspoort en rijbewijzen zijn in geen geval gedekt op de autoverzekering. Bij diefstal is het meestal mogelijk deze attributen te claimen op inboedel- of reisverzekering.
 • schade aan de auto is verzekerd op de autoverzekering. Indien het frontpaneel, beeldscherm of ander diefstalwerende voorzieningen niet overlegd kunnen worden is er sprake van uitlokking. In dat geval zal de schade aan de auto niet gedekt zijn. Alle kosten die verband hebben met de inbraak zullen dan aan uw werkgever in rekening gebracht worden.

Kan ik extra maatregelen treffen wanneer ik naar een voormalig Oostblokland ga?

Wanneer u naar het voormalige Oostblok gaat kunt u extra maatregelen treffen:

 • parkeer bij voorkeur op een bewaakt parkeerterrein of parkeergarage.
 • zorg dat de auto zo veel mogelijk in het zicht staat.
 • laat uw (auto)sleutels nooit onbeheerd achter (ook niet in uw vakantieverblijf).
 • sluit te allen tijde alle ramen en deuren goed af, zet de auto op het stuurslot en schakel indien aanwezig het alarm in.


Mocht u onverhoopt het slachtoffer worden van diefstal van de auto zorg dan dat u alle gegevens bij de hand heeft die u nodig heeft voor aangifte bij de Politie: kentekenpapieren, kenmerken en overige gegevens van de auto en uw eigen legitimatie. Tevens raden wij u aan om belangrijke telefoonnummers vooraf in uw telefoon op te slaan.